Asyl og flyktingbolig

Vi har utviklet boenheter som kan benyttes som akuttmottak og flyktingmottak. Det er to vesentlige fordeler ved å benytte Fasec sin modell hvor det ene er at en boenhet enkelt kan flyttes til et annet sted og det andre er at vi kan tilpasse oss med flere ulike størrelser som kunde måtte ønske.

 

Nedenfor følger våre modeller skissert på en enkel måte. Det kan leveres både med flatt tak og med møne ut ifra estetiske forhold. Vi har lagd en enkel visningsbolig som vi gjerne avtaler visning av

Tlf: 63 80 00 11    -    post@fasec.no